ניכור הורי זו תופעת ספקטרום, המתבטאת בהפרעת התקשרות ושימוש מועצם במנגנון הפיצול נפשי בקרב ילדים; כתוצאה מלכידות פתוגנית (מרעה) או מניפולציה פסיכולוגית של אחד ההורים ודרדורו של הילד לדחיית קשר ואף מחיקתו של ההורה השני, ללא הצדקה.

דינמיקת יחסים הרסנית זו מקבלת ביטוי ביתר שאת בעיתות פרידה או גירושין, אך שורשיה נטמנים בראשיתה של הקמת המשפחה ולעיתים אף במשפחות המקור (בדורות הקודמים). ולכן, היא עשויה להופיע בווריאציות נוספות גם במשפחות שאינן מתמודדות עם תהליכי פרידה וגם על רקע מעורבות של גורמים נוספים במשפחה (סבא/ סבתא, כלה/ חתן אח/אחות וכדומה).

לתופעה דרגות חומרה שונות והשלכות קשות וארוכות טווח על התפתחותם ובריאות נפשם של ילדים. ניכור הורי בינוני-חריף הוא בבחינת התעללות נפשית, ולכן מחייב התערבות פסיכו-משפטית מהירה ונחרצת.
מהו ניכור הורי?