מהו ניכור הורי?ניכור הורי זו תופעת ספקטרום המתבטאת בהפרעת התקשרות ושימוש מועצם במנגנון הפיצול נפשי בקרב ילדים, כתוצאה מברית פתולוגית או מניפולציה פסיכולוגית של הורה אחד, ודרדור הילד לדחיית קשר ואף מחיקתו של ההורה השני מחייו, ללא הצדקה.

דינמיקה משפחתית הרסנית זו מקבלת ביטוי ביתר שאת בעיתות פרידה או גירושין, אך שורשיה נטמנים בראשיתה של הקמת המשפחה ולכן עשויה להופיע בוריאציות נוספות גם במשפחות שאינן מתמודדות עם תהליכי פרידה.

לתופעה דרגות חומרה שונות והשלכות קשות וארוכות טווח על התפתחותם ובריאות נפשם של ילדים. ניכור הורי בינוני-חריף הוא בבחינת התעללות נפשית, ולכן מחייב התערבות פסיכו-משפטית מהירה ונחרצת.
מהו ניכור הורי?