מהו ניכור הורי?ניכור הורי זו תופעת ספקטרום המתבטאת בפיצול נפשי בקרב ילדים, כתוצאה מברית פתולוגית או מניפולציה פסיכולוגית של הורה אחד, ודרדור הילד לדחיית קשר עם ההורה השני ללא הצדקה.

דינמיקה משפחתית הרסנית זו מקבלת ביטוי ביתר שאת בעיתות פרידה או גירושין, אך שורשיה נטמנים בראשיתה של הקמת המשפחה ולכן עשויה להופיע בוריאציות נוספות.

לתופעה דרגות חומרה שונות והשלכות קשות וארוכות טווח על התפתחותם ובריאות נפשם של ילדים. ניכור הורי בינוני-חריף הוא בבחינת התעללות נפשית במשפחה, ולכן מחייב התערבות פסיכו-משפטית מהירה ונחרצת, לצורך הגנה על הילדים.
מהו ניכור הורי?