טיפול בזוגות ובמשפחות בגישה של מובחנות וראויות הוא טיפול מערכתי, השואף לסייע לבני המשפחה ליצר יחסים אינטימיים המבוססים על אוטונומיה, אותנטיות וחופש בחירה ולא על התאמה זה לזה, ריצוי/כניעה או תובענות.

כמו כן, זהו טיפול השואף לסייע לכל פרט לחוות חיים, שיש בהם איזון בין נתינה וקבלה על ידי נכונות אמיתית להשקיע מאמץ בערכים המשמעותיים לכל אחד/ת ומחויבות להשפעת טוב על עצמי ועל האחר.

החוויה הטיפולית מסייעת להגברת החוסן האישי שבהתמודדות עם מצבי דחק/חרדה. ולכן בשונה משיטות אחרות, יש בטיפול היבטים המעמתים את האדם עם מציאות חייו והמסייעים לו לקחת אחריות על חלקו/תרומתו אליה, כך שיוכל לקדם שינוי בתוכו ולנווט את המשך חייו בצורה טובה יותר.