במסגרת פגישות אישיות בקליניקה או במשרד עו"ד המלווה בתיק:

  • ניתוח הזירה המשפטית לצד הדינמיקה המשפחתית והמשמעויות הנפשיות של בני המשפחה.
  • שימוש יצירתי בכלים וסעדים משפטיים לקידום קשר בין ההורה לילד המנותק.
  • הדרכה לקראת מפגשים עם אנשי מקצוע ומומחים הנדרשים לחוות דעת.
  • סיוע בקבלת החלטות פסיכו-משפטיות בזירה מורכבת